Backup

Att skydda saker man lagt ner mycket tid och resurser genom en backup på faller sig naturligt. Ändå får många lära sig den hårda vägen vad som händer om det saknas en säkerhetskopia.

Ett klassiskt exempel är när hårddisken på en dator kraschar. Om man inte är skyddad förlorar man i värsta fall massvis av viktiga filer. Webbsidor är också fyllda av innehåll och ligger på fysiska servrar. Skulle någonting hända är det nyttigt med ett extra skyddsnät.

Vad är Backup?

Backup handlar om att kopiera och lagra data för att i händelse av att data går förlorat kunna återställa denna data. En fullständig krasch är relativt ovanligt, men att enskilda filer försvinner eller tas bort av misstag är vanligt förekommande. Dessutom händer det att data blir korrumperad. Sådana fel kan uppstå på grund av oväntade förändringar i data när den överförs eller modifieras.

I undersökningar som gjorts visade det sig att majoriteten av alla datoranvändare har upplevt dataförluster. Att kunna gå tillbaka till en tidigare version av data är en del av systemåterställningar. Till exempel går det att skapa en backup av en hel webbsida eller av hela hårddisken på en dator.

Varför göra en backup av sin webbsida?

Ingen värd för webbsidor kan erbjuda fullständig pålitlighet. Någonting kan hända med deras interna system eller tjänsteleverantörer som de är beroende av. Resultatet kan bli att din webbsida är nere i dagar eller till och med i veckor.

Webbhotell och liknande företag har i regel sina egna backup-lösningar för att skydda vid till exempel strömavbrott eller allvarliga systemfel. Det tar dock mycket lagringsutrymme och resurser med frekventa återställningspunkter. Även om din webbsida kan återställas kan några dagars arbete gå förlorat.

Webbsidor kan även bli hackade eller på andra sätt påverkade utifrån. I värsta fall kommer virus och skadlig kod in och korrumperar viktiga systemfiler. Enda vägen att ofta att gå tillbaka till en tidigare version och se till att täta igen det säkerhetshål som fanns.

Glöm heller inte bort den mänskliga faktorn. En administratör med goda intentioner kan råka sabotera sin webbsida av misstag genom att skriva över filer eller ta bort filer av misstag.

Varför använda Backup?

I grund och botten handlar det om att skapa ett extra skyddsnät. Den som vill sova tryggt om natten bör inte lägga alla ägg i samma korg. För att vara säker är det bäst att backup görs regelbundet och att allt inte är beroende av samma aktör.

Om du enbart litar på företaget som är värd för din webbsida är det troligt att även deras backuplösning finns i samma lokaler. Vad händer om företaget får problem med hela sitt datacenter eller om de missat att ta en backup av olika anledningar? Om man inte betalar dem specifikt för en backuptjänst kanske de bara gör en backup med flera dagars mellanrum. Det kan vara förödande att förlora flera dagars ändringar på en webbsida.

När någonting händer, till exempel ett hackerangrepp, är det avgörande att kunna vidta snabba åtgärder. Din webbsidas besökare eller ditt företags kunder kan i sin tur drabbas om din webbsida är nere under lång tid. Ingenting säger att de kommer vara förstående om det saknas möjlighet till effektiv systemåterställning med hjälp av en aktuell backup. Man riskerar att förtroende går förlorat och det tar lång tid att återuppbygga.

Hur gör man en backup av sin webbsida?

Det bästa sättet att göra en backup är att använda särskilt anpassade verktyg för backup. Stora CMS som WordPress och Joomla har tillägg att installera för effektiv backup. Det gör att användaren kan ställa in regelbunden backup av webbsidan automatiskt när detta passar, samt lagra denna backup i molnet. All viktig data samlas in som behövs för återställning av webbsidan, sedan komprimeras detta för att minska lagringsbehovet.

Sharing is caring :)

Leave a Reply