DDoS

Ddos-bra-webbhotellIdag är det vanligt att både företag och privatpersoner attackeras via nätet. Det finns flera olika typer av attacker som har olika syften. Ibland vill förövarna komma åt känslig information och andra gånger är de mest ute för att förstöra för sitt mål. När samhällsviktiga företag som banker eller myndighets webbsidor har legat nere har det ofta handlat om DDoS-attacker.

Vad är DDoS?

DDoS står för “Distributed Denial of Service”. Det är en slags överbelastningsattack som går ut på att hindra normal användning av ett datasystem.

I en vanlig DoS-attack används en dator och en internetanslutning för att överösa målet med anrop, men i en DDoS-attack rör det sig om åtskilliga datorer och internetanslutningar som samordnat attackerar på detta sätt.

Ofta används ett så kallat botnet. När tillräckligt många datorer deltar i angreppet blir mängden anrop enormt. Anropen kan vara små saker som att begära en fil från en webbserver. Problemet är att det utsatta systemet överbelastas och all kapacitet tas upp. Ingenting finns kvar för övrig kommunikation.

Skydd mot DDoS- attacker

Vilket datasystem som helst som är öppet mot internet kan drabbas av en DDoS-attack och ett viktigt system måste ha skydd. Det är dock omöjligt att skydda sig mot själva attacken. Däremot går det att begränsa skadan som orsakas och det är där DDoS-skydd kommer in i bilden. Skyddet används för att upptäcka attacken i ett tidigt skede och direkt vidta åtgärder.

Varför skydda sig mot DDoS-attacker?

De flesta verksamheter är idag oerhört beroende av sina datasystem. De har webbsidor och olika typer av nättjänster som riktar sig mot kunder, mot allmänheten eller mot den egna personalen som till exempel kan logga in i ett system och arbeta trots att de inte befinner sig på kontoret.

Om någonting händer med dessa system blir verksamheten lidande. I värsta fall ligger systemet nere en längre tid och det kan innebära enorma kostnader.

Ett konkret exempel är ett företag med en bokningstjänst via nätet. Havererar hela systemet kommer inte kunder kunna göra bokningar eller ens avboka något de redan beställt.

En DDoS-attack kan göra att en besökare bara möts av en blank sida eller ett felmeddelande, alternativt att allting går så långsamt att det blir hopplöst att använda systemet. Sannolikt blir även företagets kundtjänst överöst av klagomål.

Brist på skydd mot DDoS-attacker innebär inte bara en kostnad för den tid systemet är utslaget, utan det riskerar också att skada förtroendet på lång sikt om ett system upplevs som opålitligt.

Sharing is caring :)
Tags:

Leave a Reply