Domäner

DomänerInternet är fullt av miljoner webbsidor och det krävs ett mycket finurligt system för att organisera allting. Att enbart använda IP-adresser hade blivit förvirrande och ineffektivt.

Det hade varit som att beskriva varje plats på ett tekniskt sätt med latitud och longitud, istället för att till exempel använda gatuadresser, städer och länder. Därför används ett system med domäner.

Vad är en domän för något?

En domän eller ett domännamn ger namn till en administrativ helhet på Internet. De används för att identifiera en eller flera IP-adresser. Syftet är att internetanvändare ska slippa komma ihåg numeriska IP-adresser som hela Internet är baserat på.

Domännamn översätts innan kommunikation sker och detta går mycket fort och automatiskt. Varje webbserver har en DNS-server som översätter domännamn till IP-adresser. DNS står för Domain Name System. Sifferserier är lämpliga när dator kommunicerar med varandra, men textbaserade nätadresser är lämpligare för människor och därför finns DNS.

Domännamn ingår ofta i en URL-adress som används av webbläsare för att identifiera specifika webbsidor, men det är viktigt att inte blanda ihop begreppen. I URL-adressen “http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/” är riksdagen.se domännamnet som också används för andra tjänster, till exempel e-post. Alla domännamn har en ändelse som indikerar vilken toppdomän som det tillhör. Några exempel är “.com” som står för commercial business och “.se” som är nationella toppdomänen för landet Sverige.

Vad används ett domännamn till?

Ofta används domännamn som en officiell plattform för organisationer, företag eller föreningar. De används också av privatpersoner för bloggar och personliga hemsidor. En stor fördel med ett eget domännamn är att den som söker på namnet lätt hittar webbsidan och domännamnet kan också användas för e-post i form av “mottagarnamn@domännamn”. Det finns en hel marknad runt domännamn och webbhotell och liknande företag brukar erbjuda möjligheten att få en egen domän, förutsatt att domännamnet är ledigt.

De flesta företag som säljer webbhotell är också så kallade registrarer och är licensierade att köpa också domännamn åt sina kunder. Vissa är dock inte det, och då behöver du förutom webbhotellet skaffa dig en registrar för din domän. En lista på Registrarer för toppdomänerna .SE och .NU finns på IIS hemsida här.

Varför använda ett domännamn?

Domännamn används för att internetanvändare enkelt ska hitta det de letar efter. Generellt sätt är de förhållandevis lätta att stava och lätta att komma ihåg. Skillnaden är stor mot det verkliga Internet som är baserat på långa nummerserier i form av IP-adresser. Användandet av domännamn och DNS är att likna vid att använda en automatisk och mycket avancerad telefonkatalog som används istället för att knappa telefonnummer. Det blir smidigt och det ger också mer information, eftersom domännamnet och toppdomänen i regel säger något. I slutändan är domännamn viktiga för att förenkla utvecklingen och navigeringen av Internet världen över.

Vem använder ett domännamn?

Vem som helst kan använda ett domännamn, men framför allt använder företag, organisationer och föreningar domännamn. De vill ofta göra sig lättillgängliga och synliga på nätet. Faktum är att en vanlig person utan några förkunskaper med enkelhet hittar webbsidor för en rad olika företag bara genom att utgå från att företagets namn och lämplig toppdomän. Såpass effektivt är systemet.

Därför är det också en stor fördel att använda ett domännamn som också är det förväntade domännamnet för den som letar efter ens webbsida. Vanligtvis använder till exempel svenska företag “företagsnamn.se” för sitt företag och kanske “förnamn.efternamn@företagsnamn.se” för den som vill skicka e-post till en specifik anställd på företaget. Med andra ord blir det oerhört enkelt när domännamn används på korrekt sätt. Tyvärr kan domännamn missbrukas och det händer att personer registrerar ett domännamn de vet är av intresse för andra, sedan sprider negativa budskap och/eller kräver pengar för att överlämna det.

Sharing is caring :)

Leave a Reply