FTP

FTP-artOfta uppstår situationer då man vill överföra filer från en plats till en annan över Internet. Ett typiskt exempel är när man vill ladda upp en fil från sin dator till en webbserver. Det gäller bland annat kunder på webbhotell som enkelt vill kunna göra regelbundna uppdateringar. Ett annat fall är de som vill hämta filer från nätet till den egna datorn. FTP är ett av de vanligaste protokollen för filöverföringar över Internet.

Vad är FTP?

FTP står för File Transfer Protocol. Precis som namnet antyder används det för att överföra filer i ett nätverk. Styrkan med FTP är att protokollet är förhållandevis simpelt. Den första specifikationen för FTP skrevs redan 1971 och användes långt innan “World Wide Web” slog igenom på allvar på 1990-talet. Fokus låg på enkelhet. När FTP växte fram var säkerhet inte prioriterat, utan man behövde ett effektivt protokoll för att kunna dela installationsfiler för program och liknande till de som behövde filerna.

FTP bygger på klient-server modellen där en FTP-klient och en FTP-server kommunicerar med varandra via ett tydligt gränssnitt. Att ansluta till en FTP-server kan kräva användarnamn och lösenord, men det finns också så kallad “anonym FTP” som är en lämplig lösning för en offentlig filserver. Då är det fritt fram att ansluta till FTP-servern även utan inloggningsuppgifter. Vissa webbläsare har inbyggd funktionalitet för att hantera FTP. Vill man ha tillgång till mer avancerad användning av FTP finns dedikerade FTP-klienter, till exempel gratisprogrammet FileZilla.

Vad används FTP till?

Idag används FTP ofta när en webbplatsägare vill ladda upp webbsidor och annat innehåll till en webbserver. Många väljer att utnyttja webbhotell och FTP erbjuder ett enkelt sätt för kunder med konto att hålla sina sidor uppdaterade. Det kräver inga större förkunskaper för att använda FTP, eftersom moderna FTP-tjänster ofta utnyttjar grafiska gränssnitt där man bland annat kan dra och släppa filer eller ladda upp hela mappar från den egna datorn till en server med några få tryck.

Varför använda FTP?

FTP är ett enkelt och beprövat sätt att överföra filer nätet. På grund av enkelheten är det svårt att göra fel. Behöver man hämta eller ladda upp filer på en server är FTP en smidig lösning. När man hanterar stora mängder filer är det en fördel att navigera direkt i de filträd som är typiska för FTP-tjänster. Med dagens grafiska gränssnitt går det fort att hitta det man letar efter och göra någon form av förändring som att skriva över en fil eller ta bort en fil. De FTP-klienter som finns tillgängliga på marknaden är generellt sätt användarvänliga. På grund av att FTP är ett mycket vanligt protokoll är det lätt att hitta hjälp på nätet om man har frågor.

Egentligen är det enda problemet med FTP säkerheten. När FTP en gång i tiden utformades fanns det inte lika många hot som idag och FTP har kommunikation utan kryptering. För bättre säkerhet än traditionell FTP finns FTPS som är en påbyggnad av FTP med SSL (Secure Sockets Layer) för kryptering av kommunikationen.

Vem använder FTP?

Privatpersoner och företag över hela världen använder FTP för att bland annat ladda upp filer till webbservrar, men också för att hämta hem filer från webbservrar. Webbhotell erbjuder ofta FTP-tjänster till sina kunder för enkel hantering av filöverföringar. En del väljer att ha en egen FTP-server där de delar ut filer, till exempel egna fotografier.

Sharing is caring :)

Leave a Reply