IMAP

IMAPDe flesta svenskar är flitiga e-postanvändare och det finns två huvudsakliga protokoll som sköter kommunikationen, nämligen IMAP och POP3.

Dessa fungerar på olika sätt och både har sina för- och nackdelar. IMAP utmärker sig genom att det passar bra för den moderna människan som tycker om att använda flera olika enheter för att kolla sin e-post. Nedan följer närmare förklaring.

Vad är IMAP?

IMAP står för “Internet Message Access Protocol” och används av e-postklienter för att ge användaren tillgång till sin e-post. Rent praktiskt fungerar det genom att IMAP lagrar e-posten på e-postservern och när du som användare begär åtkomst till din e-post, visas en kopia i programmet.

Till skillnad från POP3 tas e-postmeddelandena inte bort från servern och laddas ner lokalt utan det behålls på e-postservern. IMAP kan liknas vid att du tittar på innehållet på servern.

Vad gör IMAP?

På grund av hur IMAP fungerar är det möjligt att få tillgång till sin e-post från flera olika enheter. De flesta som har använt webmail på detta sätt är därför på sätt och vis bekanta med IMAP.

Eftersom huvudkopian av e-posten finns på servern kan e-postklienten synkronisera din e-post. Om du gör en förändring, till exempel markerar ett meddelande som läst eller tar bort ett meddelande, kommer servern se till att när du senare använder en annan enhet för att titta till din e-post är detta uppdaterat.

Varför använda IMAP?

Den största fördelen med IMAP är att man inte blir beroende av en viss enhet. Den moderna människan tittar ofta till sin e-post från till exempel en smarttelefon, sedan en dator på jobbet och därefter kanske en dator i hemmet. Ändå går det att få sin e-post synkroniserad och för de flesta är detta idag så naturligt att de inte ens tänker på det.

Problemet med IMAP är att det kräver att de som erbjuder en tjänst för webmail faktiskt ser till att användarna får tillräckligt med utrymme på e-postservern, annars kan det ta slut om man tar emot och skickar stora mängder e-post.

Vem använder IMAP?

Idag är det vanligt att man använder flera olika enheter och att man har en mer eller mindre permanent anslutning till internet, så kallad ständig uppkoppling. Då lämpar sig IMAP mycket bra för en vanlig e-postanvändare. Det blir lättare att hantera sin e-post. Dock bör man se till att välja en tjänst som uppfyller ens krav på utrymme.

Sharing is caring :)

Leave a Reply