MS SQL

En databas är en samling data som lagrats elektroniskt. Den som vill utnyttja all denna information måste kunna hämta och modifiera data på ett effektivt sätt. För att hantera databaser används det standardiserade programspråket Structured Query Language, förkortat SQL.

På marknaden finns det flera olika SQL-databashanterare. Några av världens största IT-företag har utvecklat egna varianter. Microsoft ligger själva bakom en av de mest använda lösningarna.

Vad är MS SQL?

MS SQL står för Microsoft SQL Server. Den huvudsakliga uppgiften för MS SQL är att lagra och hämta information när det efterfrågas av andra mjukvaruapplikationer. Dessa mjukvaruapplikationer kan vara antingen på samma dator eller på en dator längre bort men som är ansluten genom internet.

Det finns åtminstone ett dussin olika versioner av MS SQL. Behoven kan se väldigt olika ut beroende på vem som ska använda ett databashanteringssystem och därför har Microsoft gjort olika versioner av MS SQL för olika målgrupper.

Det kan röra sig om allt från småföretag till stora organisationer med mycket omfattande behov. De  vanligaste är Standard  – som innehåller alla kärnfunktioner – och Enterprise som riktar sig specifikt mot företag och har mycket hög kapacitet.

Många ser MS SQL som en databas för proffs. Det är inte gratis, men det har många avancerade funktioner som lämpar sig bra för företag och organisationer. Generellt sätt föredras MS SQL av lite mer tekniskt kunniga personer som arbetar i en Windowsmiljö.

I olika databastester har MS SQL visat på hög prestanda. Det uppskattas också eftersom det klarar höga säkerhetskrav, samt har goda alternativ för säkerhetskopiering. Microsoft har även skapat en molnbaserad version av MS SQL Server som erbjuds som tjänst via deras molnplattform Microsoft Azure.

MS SQL fortsätter hela tiden att utvecklas och anpassas efter nya behov. Kunder har rätt till support och stöd, vilket kan vara mycket värdefullt om problem uppstår eller om det behövs en specialanpassad lösning.

Vad används MS SQL till?

MS SQL är ett populärt val som databashanterare och används i Windows-miljöer tillsammans med programmeringsspråken ASP och olika varianter av ASP.NET.

Det finns dock inget som hindrar MS SQL från att användas tillsammans med till exempel PHP. MS SQL är mycket kraftfullt och har en hel rad olika funktioner. För företag med höga krav på sin databashanterare är MS SQL en utmärkt lösning.

Det har utvecklats med hög prestanda i åtanke och har bland annat mycket effektiv minnesanvändning. Jämfört med MySQL har MS SQL generellt sätt fler avancerade funktioner och något bättre prestanda. Myndigheter och stora företag som har omfattande system och väldigt många förfrågningar till databaser gynnas därför ofta av att använda MS SQL.

Den som har en blogg eller ett mindre företag lär knappast utnyttja alla funktioner och den höga prestandan i MS SQL. De bör i större utsträckning välja en billigare lösning som MySQL.

Nackdelen med MS SQL är att det kostar en del pengar att använda, inte minst om det krävs många licenser. Ett företag kan få betala en ganska stor summa för att använda MS SQL, men på sikt kan det vara en god investering eftersom de får tillgång till support och ofta utnyttjar företag andra tjänster från Microsoft.

Windowsplattformen är dock extremt vanlig och Microsoft är mycket långt framme med molnbaserade tjänster. Med andra ord är det inte konstigt att många företag och organisationer valt MS SQL som databashanterare.

Sharing is caring :)

Leave a Reply