Insamling av upplysningar

Du kan i normalfallet besöka vår hemsida utan att behöva lämna några personliga upplysningar om dig själv. Löpande samlar dock våra servrar in anonymiserad information via analysprogram om besökare i syfte att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. Exempel på information som samlas in är antal besök, vilka sidor du besöker, vilken hemsida du befann dig på före besöket, sökord som du använde dig av före du anlände till vår webbplats och hur länge du stannar på webbplatsen.

Insamlingen sker bland annat med hjälp av cookies, vilket du kan läsa mer om här.

Vid användning av vissa applikationer på webbplatsen ber vi dig om personliga upplysningar såsom namn och epostadress (exempelvis Webbhotellsguide, registrering till nyhetsbrev). Denna information insamlas för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag till dig på bästa sätt. (Nyhetsbrev, erbjudanden,  rabattkuponger etc.)

Vi behandlar din information konfidentiellt.

All information som insamlas behandlar vi på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi använder flera olika teknologier och rutiner för att ombesörja att dina upplysningar skyddas från obehörig åtkomst och användande.

Sharing is caring :)