POP3

Pop3-bra-webbhotellNuförtiden skickas det massvis av e-post. De flesta använder e-posttjänster på jobbet, hemma och på sina telefoner. Alla känner dock inte till de termer som används inom e-post. Som användare är det avgörande att ha rätt kunskaper, dels för att välja en passade e-postklient och dels för att kunna göra korrekta inställningar när man väl gjort sitt val.

Vad är POP3?

POP står för “Post Office Protocol” och är ett kommunikationsprotokoll för att hämta e-postmeddelanden från servern till den klient som används för att hantera e-posten.

POP3 är den tredje versionen av protokollet och den version som är i bruk idag. Rent praktiskt fungerar det genom att POP3 skapar lokala kopior av e-posten på den dator där klienten körs, sedan tas originalen bort från e-postservern.

Det betyder att e-postmeddelandena är bundna till den datorn och kan inte nås via en klient på en annan dator till skillnad från exempelvis IMAP.

Vad används POP3 till?

POP3 är baserat på ett gammaldags system då det var vanligt att e-post hanterades offline. När man anslöt sig mot internet gick det att hämta sin e-post eller skicka iväg meddelanden som man förberett.

Idag är det vanligt att enheter har ständig anslutning mot internet, men det betyder inte att POP3 är föråldrat. Det har fortfarande en del användningsområden och det har föreslagits att det ska ske en utveckling till POP4 i framtiden.

Varför använda POP3?

Den som bara använder en enda enhet för sin e-post har inga större nackdelar av att använda sig av POP3, utan istället kan en del fördelar uppstå.

De som erbjuder webbaserade e-posttjänster, som använder protokollet IMAP, brukar ha en begränsning för varje användare när det gäller utrymmet. I värsta fall är det en låg gräns på bara några hundra megabyte och om man då tar emot mycket e-post kan det bli fullt.

Det problemet har man inte med POP3 eftersom e-postmeddelandena tas bort från e-postservern när de hämtas och lagras lokalt. Lokalt på sin egen enhet har man oftast väldigt mycket utrymme i jämförelse.

Vem använder POP3?

De som använder POP3 är de som klarar sig fint med bara en enhet eller som har väldigt extrema behov av utrymme. Det finns till exempel e-postanvändare som tycker om att använda e-post för lagring av filer och ofta mottar eller skickar stora bilagor i sin e-post. Sedan har de dessa filer lättillgängligt på datorn.

Sharing is caring :)
Tags:,

Leave a Reply